XXIII Микстовый парный чемпионат России
Швейцарка: 20 туров по 4 сдачи
Звенигород, 24 - 25 марта 2018 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 13 - NS
Келина Марина
Гладченко Андрей
1 3 W -1   +50 -5.2   40   -16.6   41.68 41.68   40  
2 3NT E = -400   -11.4   27
3 1NT W +1 -120   1.0   52
4 1NT N +1   +120 -1.0   48
2 20 - EW
Хоничева Елена
Кузнецов Дмитрий
5 4 E -1   +50 -3.0   44   -11.6   44.20 42.94   36  
6 1NT S +1   +120 -17.7   15
7 3 S =   +140 7.0   64
8 3 W +1 -130   2.1   54
3 19 - NS
Воскресенская Елена
Матюшин Александр
9 5x W -2   +500 23.0   96   16.0   58.00 47.96   28  
10 3 S -1 -100   -11.0   28
11 5 W = -450   -18.0   14
12 5 W -1   +50 22.0   94
4 15 - NS
Курсакова Лариса
Татаркин Владимир
13 3 E -1   +100 3.0   56   24.0   62.00 51.47   21  
14 4 E = -420   -9.0   32
15 3NT S +1   +630 17.0   84
16 4 S -1 -50   13.0   76
5 11 - EW
Тазенкова Татьяна
Сно Евгений
17 3NT N +1   +430 -11.0   28   31.0   65.50 54.28   13  
18 5x E -3   +500 18.0   86
19 5 N =   +450 1.0   52
20 6NT N -2 -200   23.0   96
6 7 - NS
Яковлева Мария
Добрин Денис
21 3NT E = -400   -25.0   0   -26.2   36.90 51.38   19  
22 2 N -1 -50   4.0   58
23 5 W = -650   -16.6   17
24 3NT W = -400   11.4   73
7 9 - EW
Волкова Елена
Волков Сергей
25 5 E = -650   21.0   92   22.4   61.20 52.78   12  
26 3NT E -1   +100 -17.0   16
27 3NT N -1 -50   8.0   66
28 3 E +1 -170   10.4   71
8 7 - NS
Осипова Екатерина
Осипов Антон
29 3 E -1   +100 21.0   92   46.0   73.00 55.31   9  
30 3NT W -1   +50 13.0   76
31 2 S -1 -100   7.0   64
32 2 W = -110   5.0   60
9 5 - NS
Дихнова Татьяна
Martens Krzysztof
1 6NT x S -1 -100   -23.0   4   -40.0   30.00 52.50   15  
2 3NT E +1 -430   -3.0   44
3 1NT N =   +90 -15.0   20
4 3NT W +2 -660   1.0   52
10 8 - EW
Рыскина Наталья
Рыскин Александр
5 4 S -2 -200   18.0   86 -2.5   -5.5   47.25 51.97   14  
6 3 E = -140   12.0   74
7 4 N +2   +680 -8.0   34
8 2x E -2   +300 -25.0   0
11 7 - EW
Гражданкина Любовь
Комонов Алексей
9 5 E = -650   19.0   88   39.0   69.50 53.57   10  
10 1NT E -2   +200 -10.0   30
11 3NT E +2 -460   16.0   82
12 2NT N -1 -100   14.0   78
12 5 - EW
Бачурина Полина
Ноткин Евгений
13 4 E = -130   6.0   62 -2.5   9.5   54.75 53.67   10  
14 3x N -2 -300   -17.0   16
15 1NT E +2 -150   9.0   68
16 4 S -1 -50   14.0   78
13 6 - EW
Чубарова Светлана
Воробей Павел
17 4 E = -420   -1.0   48   -13.0   43.50 52.88   12  
18 3NT E +2 -460   1.0   52
19 2 N =   +110 -2.0   46
20 3 W -3   +300 -11.0   28
14 7 - NS
Семенова Мария
Улановский Леонид
21 3NT S =   +600 -19.8   10   -25.7   37.16 51.76   15  
22 1 N +1   +110 -6.2   38
23 2 N =   +110 18.0   86
24 2NT W = -120   -17.7   15
15 8 - NS
Митягина Анастасия
Слива Витольд
25 3NT W -2   +200 2.0   54   -13.0   43.50 51.21   18  
26 2 W -5   +500 17.0   84
27 3NT S -2 -100   -11.0   28
28 3NT W +2 -460   -21.0   8
16 10 - NS
Малкова Марина
Феофанов Максим
29 1NT N +2   +150 5.0   60 -5.0   12.4   56.21 51.52   15  
30 3x E -1   +100 10.0   70
31 3NT N -1 -100   -16.0   18
32 2NT S -1 -50   18.4   87
17 9 - NS
Зенкевич Светлана
Рекунов Владимир
1 3NT W -1   +50 0.0   50   -1.0   49.50 51.40   15  
2 5 N =   +650 -3.0   44
3 3 E = -140   -14.0   22
4 4 N -1 -100   16.0   82
18 10 - NS
Лебедева Мария
Хазанов Игорь
5 3 E -1   +50 -3.0   44   -12.2   43.90 50.99   17  
6 3 W -1   +100 -4.0   42
7 4 N -2 -200   -20.8   8
8 2x W -2   +300 15.6   81
19 10 - NS
Василькова Ирина
Ляндин Валерий
9 5x S +1   +650 12.0   74   9.0   54.50 51.17   18  
10 4 S +1   +650 -9.0   32
11 4 N -2 -100   15.0   80
12 4 W = -420   -9.0   32
20 9 - EW
Кужель Ксения
Костин Алексей
13 3 E +1 -130   9.0   68   -36.0   32.00 50.21   27  
14 6 N =   +980 -24.0   2
15 5x W -3   +500 -23.0   4
16 3 W +2 -150   2.0   54