XXIII Микстовый парный чемпионат России
Швейцарка: 20 туров по 4 сдачи
Звенигород, 24 - 25 марта 2018 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 17 - NS
Бачурина Полина
Ноткин Евгений
1 3 W -1   +50 -5.2   40   7.3   53.64 53.64   20  
2 3x N =   +730 17.7   85
3 3NT W = -600   -19.8   10
4 1NT N +2   +150 14.6   79
2 9 - NS
Воробейчикова Ольга
Герасимов Алексей
5 4x N =   +710 25.0   100   10.7   55.36 54.50   19  
6 3NT N -1 -50   -7.3   35
7 3 S =   +140 -7.0   36
8 0 N 0 Av/Av 0.0   50
3 10 - NS
Малкова Марина
Феофанов Максим
9 5x S -1 -100   -9.0   32   4.0   52.00 53.67   17  
10 3x W -1   +200 4.0   58
11 5 N -1 -50   12.0   74
12 4 W = -420   -3.0   44
4 9 - EW
Яковлева Мария
Добрин Денис
13 3NT E = -600   22.0   94   -11.0   44.50 51.38   22  
14 4 E = -420   9.0   68
15 3NT S +1   +630 -17.0   16
16 4x S =   +590 -25.0   0
5 11 - NS
Галактионова Ольга
Мухортов Арис
17 3NT N +1   +430 11.0   72   -31.0   34.50 48.00   30  
18 5x E -3   +500 -18.0   14
19 5 N =   +450 -1.0   48
20 6NT N -2 -200   -23.0   4
6 16 - EW
Кужель Ксения
Костин Алексей
21 3NT E -2   +100 -3.0   44   -26.8   36.62 46.10   38  
22 2 N -1 -50   -4.0   42
23 5x S -1 -200   -5.2   40
24 2x S -2 -300   -14.6   21
7 20 - EW
Василькова Ирина
Ляндин Валерий
25 5 S -1 -50   -3.0   44   6.7   53.36 47.14   36  
26 3NT E -1   +100 -17.0   16
27 3NT S -1 -50   8.0   66
28 4 E = -420   18.7   87
8 19 - NS
Бородич Елена
Бородич Юлиан
29 3 S -2 -200   12.0   74   41.0   70.50 50.06   26  
30 3NT W -1   +50 13.0   76
31 5 S -2 -200   -9.0   32
32 3 W -1   +100 25.0   100
9 13 - EW
Федотова Наталья
Корнилов Петр
1 4 N +2   +480 -17.0   16   -3.0   48.50 49.89   27  
2 3NT E +2 -460   15.0   80
3 1NT N +1   +120 0.0   50
4 3NT W +2 -660   -1.0   48
10 14 - NS
Фельдман Лариса
Кондрашенко Алексей
5 2x E +3 -770   -25.0   0   -18.0   41.00 49.00   30  
6 4 S +1   +150 22.0   94
7 4 N +2   +680 8.0   66
8 2x E = -470   -23.0   4
11 16 - NS
Свечникова Марина
Щенников Александр
9 4x N =   +510 24.0   98 -2.5   9.5   54.75 49.52   27  
10 1NT E -1   +100 -13.0   24
11 3NT W +2 -460   -16.0   18
12 3NT N +1   +630 17.0   84
12 13 - EW
Гражданкина Любовь
Комонов Алексей
13 5 E = -600   19.0   88   -6.0   47.00 49.31   28  
14 4NT E +2 -490   0.0   50
15 1NT E = -90   -18.0   14
16 4 S =   +420 -7.0   36
13 14 - EW
Азарьева Елена
Сербин Александр
17 5 E -2   +100 -20.0   10   -15.0   42.50 48.79   31  
18 6 E = -920   16.0   82
19 2 N +1   +140 -19.0   12
20 3 S +1   +170 8.0   66
14 16 - EW
Миронова Анастасия
Миронов Сергей
21 6 N -1 -100   22.9   96   3.8   51.92 49.01   31  
22 2 N +2   +130 -2.1   46
23 2 N =   +110 -18.0   14
24 2 N -2 -100   1.0   52
15 15 - EW
Хоничева Елена
Кузнецов Дмитрий
25 3 E -3   +300 -16.0   18   -51.0   24.50 47.38   38  
26 2x E -2   +500 -17.0   16
27 3NT S -1 -50   -5.0   40
28 2NT W +3 -210   -13.0   24
16 20 - NS
Хлызова Евгения
Хлызов Евгений
29 1NT N +2   +150 5.0   60 -2.5   21.9   60.96 48.23   35  
30 3 N +1   +130 17.0   84
31 3NT N -1 -100   -16.0   18
32 3 S -1 -50   18.4   87
17 18 - NS
Потемкина Мария
Белинков Аркадий
1 3NT W = -400   -22.0   6   -48.0   26.00 46.92   42  
2 5 N =   +650 -3.0   44
3 3 W = -140   -14.0   22
4 4 W = -620   -9.0   32
18 23 - NS
Вахранева Елизавета
Биткин Игорь
5 1NT W +3 -180   -25.0   0   -49.1   25.44 45.72   47  
6 3 W +1 -130   -21.0   8
7 4 S -1 -100   -12.5   25
8 1NT W -3   +150 9.4   69
19 25 - EW
Захарова Виктория
Захаров Алексей
9 5 S +1   +420 1.0   52   -49.0   25.50 44.66   50  
10 4x S +1   +990 -11.0   28
11 5 N -2 -100   -15.0   20
12 3NT E -1   +50 -24.0   2
20 18 - EW
Академова Валентина
Зайцев Алексей
13 5 W -1   +100 0.0   50   -26.0   37.00 44.28   50  
14 4 N +2   +480 -11.0   28
15 4x W -2   +300 -17.0   16
16 3 W +2 -150   2.0   54