XVIII Парный чемпионат России по бриджу среди юниоров
Sunday Times:  9 туров по 8 сдач  (шкала 20:0)
Московская область, пансионат Звенигородский, 1 - 2 октября 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMP Adj IMP VP Running Score
VP Rank
1 2 - NS
Иван Вышеславов
Илья Постовалов
1 4 W +1 -450   -2     -32   1,32   1,32   10
2 4 W +3 -510   0  
3 3 E +1 -170   7  
4 3NT N -3 -300   -13  
5 3 W = -140   -5  
6 3NT W +1 -630   -9  
7 4 N -1 -100   -11  
8 2 N -2 -100   1  
2 3 - NS
Артемий Волков
Антон Невмержицкий
9 3 S -1 -50   -4     2   10,86   12,18   8
10 4 E +2 -680   8  
11 2 W -2 100   4  
12 2 W -2 100   2  
13 3 W +2 -150   -1  
14 3NT x N -2 -300   -10  
15 3 E -1 50   3  
16 1 W +1 -110   0  
3 4 - EW
Всеволод Зубов
Николай Скаржинский
17 4 S -2 -100   2     -2   9,14   21,32   9
18 3NT W -2 100   -8  
19 2 E -1 100   -1  
20 1 E -1 100   -2  
21 2 S = 90   8  
22 1 N +3 170   5  
23 2 W = -110   4  
24 6 E -1 50   -10  
4 5 - NS
Елизавета Вахранева
Игорь Биткин
25 3 E +1 -130   5     -11   5,91   27,23   9
26 2 E +1 -110   -2  
27 3NT W +2 -460   -1  
28 2NT N +1 150   -4  
29 4 N -1 -100   -8  
30 1NT N -1 -50   0  
31 2 W +2 -170   -1  
32 2 W +1 -110   0  
5 5 - EW
Иван Колесников
Андрей Кулагин
1 2 N +1 140   -2     -20   3,54   30,77   10
2 4 S = 620   1  
3 3 W -2 200   -7  
4 4 N -1 -100   12  
5 3NT N = 600   -4  
6 2 E -2 200   -4  
7 3 S -2 -200   -4  
8 6 N = 980   -12  
6 4 - NS
Иван Антонов
Виктор Пазухин
9 4 S -1 -50   -10     -27   2,13   32,90   10
10 2 W +1 -140   -3  
11 PASS N 0 Pass   -1  
12 3 W +1 -130   -5  
13 4 W -1 100   0  
14 2 W +1 -140   -7  
15 2 E +3 -200   0  
16 2 W -1 100   -1  
7 3 - EW
Анастасия Трофимова
Сергей Матушко
17 4 W -1 50   -6     -2   9,14   42,04   10
18 2 W +3 -200   7  
19 6 W = -1430   10  
20 4 S = 620   -12  
21 5 N = 650   0  
22 3 E +3 -170   -7  
23 2 W +3 -200   6  
24 3 N -3 -150   0  
8 2 - EW
Илья Бараненков
Алексей Потемкин
25 3NT N = 400   0     -2   9,14   51,18   10
26 3 S +1 170   7  
27 2 S -2 -100   4  
28 2 N = 110   -3  
29 3 S = 140   0  
30 5 N = 400   -8  
31 4 W -1 50   2  
32 5 N -4 -200   -4  
9 1 - EW
Мария Виноградова
Полина Смирнова
1 1x S +1 240   -9     -35   0,89   52,07   10
2 3 N = 140   -3  
3 2 E +3 -200   -10  
4 4 E -1 100   -6  
5 4 N -3 -300   7  
6 1NT S = 90   0  
7 1NT N = 90   -4  
8 2 S = 110   -10