XVIII Парный чемпионат России по бриджу среди юниоров
Sunday Times:  9 туров по 8 сдач  (шкала 20:0)
Московская область, пансионат Звенигородский, 1 - 2 октября 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMP Adj IMP VP Running Score
VP Rank
1 1 - NS
Иван Колесников
Андрей Кулагин
1 3NT W -1 50   9     10   13,78   13,78   4
2 3NT W +4 -520   0  
3 3NT W +1 -630   -4  
4 2 N +3 200   -7  
5 4x W -1 100   2  
6 4 W -1 100   7  
7 4 S +1 650   5  
8 2 N -4 -200   -2  
2 1 - NS
Иван Вышеславов
Илья Постовалов
9 2 N +1 140   1     -7   7,23   21,01   5
10 4 E +1 -650   8  
11 3NT N -1 -50   -1  
12 4 S -3 -300   -8  
13 4 N -1 -100   1  
14 3 S = 140   0  
15 2NT S -4 -400   -8  
16 2NT N -2 -100   0  
3 1 - NS
Иван Антонов
Виктор Пазухин
17 3 W = -140   -3     -4   8,33   29,34   5
18 4 W +1 -150   2  
19 2 N -1 -50   -4  
20 2NT S = 120   2  
21 3NT S +1 630   5  
22 3 N +1 170   -5  
23 4 E -1 100   2  
24 4 E +2 -480   -3  
4 1 - NS
Артемий Волков
Антон Невмержицкий
25 3NT W +1 -630   -8     -24   2,69   32,03   8
26 3 E = -110   -2  
27 3NT W +2 -460   -1  
28 3NT S -1 -100   -9  
29 3 W -2 200   -1  
30 2 E +2 -170   -3  
31 3 W = -140   0  
32 2 W +1 -110   0  
5 1 - NS
Анастасия Трофимова
Сергей Матушко
1 2 N +1 140   2     -27   2,13   34,16   9
2 6 S -1 -100   -12  
3 2NT S -5 -250   -4  
4 3NT S +1 630   1  
5 1NT N +2 150   -7  
6 3 S -2 -100   -5  
7 3NT W = -600   -7  
8 5 N = 450   5  
6 1 - NS
Всеволод Зубов
Николай Скаржинский
9 3NT S +2 460   2     8   13,12   47,28   8
10 3 W -1 100   4  
11 3NT E -2 100   2  
12 3 W = -110   -5  
13 4 W -1 100   0  
14 5x W -2 300   5  
15 4 W -1 50   6  
16 2 W = -110   -6  
7 1 - NS
Илья Бараненков
Алексей Потемкин
17 2 W +1 -140   1     -7   7,23   54,51   9
18 2 N -2 -200   -7  
19 3x S -1 -100   13  
20 4 S -1 -100   -2  
21 4 S = 620   -1  
22 3 E +4 -190   7  
23 3NT W +1 -630   -12  
24 4 E = -420   -6  
8 1 - NS
Елизавета Вахранева
Игорь Биткин
25 3NT N = 400   0     -20   3,54   58,05   9
26 3NT S -1 -100   -11  
27 3NT S -2 -100   -4  
28 4 E -1 50   2  
29 3 W -1 100   -1  
30 3 N +1 130   2  
31 4 W -2 100   0  
32 4 E +1 -650   -8  
9 1 - NS
Виктория Красильникова
Екатерина Соколова
1 1x S +1 240   9     35   19,11   77,16   8
2 3 N = 140   3  
3 2 E +3 -200   10  
4 4 E -1 100   6  
5 4 N -3 -300   -7  
6 1NT S = 90   0  
7 1NT N = 90   4  
8 2 S = 110   10