XVIII Парный чемпионат России по бриджу среди юниоров
Sunday Times:  9 туров по 8 сдач  (шкала 20:0)
Московская область, пансионат Звенигородский, 1 - 2 октября 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMP Adj IMP VP Running Score
VP Rank
1 4 - EW
Артемий Волков
Антон Невмержицкий
1 3 W +2 -200   -5     -21   3,32   3,32   9
2 3NT E +3 -490   -1  
3 4 E = -620   4  
4 4 N = 620   -4  
5 2x E -1 100   -2  
6 4 E -3 300   -11  
7 4 S = 620   -4  
8 4 S -4 -200   2  
2 5 - NS
Всеволод Зубов
Николай Скаржинский
9 2 N = 110   0     -13   5,32   8,64   10
10 4x N -6 -1700   -12  
11 2 W -1 50   2  
12 2 W +1 -110   -4  
13 5 N -2 -200   -2  
14 3x S = 530   9  
15 2 E = -90   -1  
16 2x N -2 -300   -5  
3 5 - EW
Елизавета Вахранева
Игорь Биткин
17 5x W -2 300   -8     8   13,12   21,76   8
18 5 W = -400   5  
19 2x E -1 200   -3  
20 3 N -1 -100   4  
21 3NT S -1 -100   11  
22 4 N = 420   -2  
23 1 E +4 -200   6  
24 3 E +2 -200   -5  
4 4 - NS
Иван Колесников
Андрей Кулагин
25 2 W +1 -140   4     21   16,68   38,44   6
26 3 S = 140   5  
27 3NT W +1 -430   0  
28 3 N +2 150   -4  
29 4x N = 790   11  
30 1NT N -1 -50   0  
31 3 W = -140   0  
32 2NT W -1 100   5  
5 3 - EW
Иван Антонов
Виктор Пазухин
1 3 N -1 -50   4     -4   8,33   46,77   7
2 4 S +1 650   0  
3 2 E -1 100   -5  
4 4 N = 620   0  
5 3NT N = 600   -4  
6 2NT E -2 200   -4  
7 4x W = -790   10  
8 5 N = 450   -5  
6 2 - EW
Анастасия Трофимова
Сергей Матушко
9 3NT S +1 430   -1     9   13,45   60,22   5
10 3 E = -110   2  
11 3NT N -3 -150   5  
12 3 W -3 150   -2  
13 2 E +1 -140   6  
14 3 N +2 150   -1  
15 3 E +1 -170   -1  
16 2NT E -1 100   1  
7 1 - EW
Мария Виноградова
Полина Смирнова
17 2 W +1 -140   -1     7   12,77   72,99   4
18 2 N -2 -200   7  
19 3x S -1 -100   -13  
20 4 S -1 -100   2  
21 4 S = 620   1  
22 3 E +4 -190   -7  
23 3NT W +1 -630   12  
24 4 E = -420   6  
8 2 - NS
Виктория Красильникова
Екатерина Соколова
25 3NT N = 400   0     2   10,86   83,85   4
26 3 S +1 170   -7  
27 2 S -2 -100   -4  
28 2 N = 110   3  
29 3 S = 140   0  
30 5 N = 400   8  
31 4 W -1 50   -2  
32 5 N -4 -200   4  
9 3 - NS
Иван Вышеславов
Илья Постовалов
1 4 W +1 -150   0     -25   2,50   86,35   6
2 4 N -2 -200   -6  
3 4 E +1 -650   0  
4 4 W = -620   -10  
5 2NT S -2 -200   -5  
6 2x S = 180   2  
7 2 E +2 -170   -3  
8 4 W +1 -450   -3