SLAVA CUP - 2011       TOP 40

Moscow City Golf Club, February 18 - 20, 2011


Ranking

Round 15 completed

rk pair VPs VPopp IMPs adj
1 Vladimir ANDREEV
Valentin KYCHANOV
591   7236   144   -3  
2 Ivan SEMENOV
Vitold SLIVA
547   7356   102   -5  
3 Gennady RYBNIKOV
Dmitry NIKOLAENKO
531   6610   84   -1  
4 Alexey GERASIMOV
Igor POGONOV
521   7117   75   -4  
5 Georgy MATUSHKO
Maxim KHVEN
517   7138   67    
6 Yury ANDREEV
Sergey KOZLOV
510   7197   62   -2  
7 Dmitry PROKHOROV
Vladimir TATARKIN
494   7159   44    
8 Vadim DRUTS
Andrey SHUDNEV
488   6863   42   -4  
9 Maria LEBEDEVA
Igor KHAZANOV
487   7251   36    
10 Alexander GAYNULLIN
Andrey NAYMUSHIN
473   6798   26   -3  
11 Boris SHUKHMEYSTER
Petr KARLIKOV
470   6927   39   -11  
12 Oleg ROVYSHYN
Yul CHUMAK
470   6553   26    
13 Alexander SOLOVIEV
Vladimir RODIN
467   7037   22   -5  
14 Olga VOROBEYCHIKOVA
Michael ROZENBLUM
465   6883   26   -5  
15 Erikas VAINIKONIS
Andrey ORLOVICH
465   6539   16   -1  
16 Alexey KOSHELEV
Konstantin PEREKHREST
464   7027   33    
17 Sergey ERSHOV
Sergey ORLOV
464   6196   -5    
18 Eugene ZAPADINSKY
Oleg KAZANTSEV
462   6886   23   -11  
19 Stefan GEORGIEV
Draganka GEORGIEVA
455   6692   12    
20 Michael KRASNOSELSKY
Eugene GLADYSH
452   6718   6   -4  
21 Martin SCHALTZ
Gas HANSEN
449   7158   -1    
22 Igor RADJUKEVICH
Oleg TIMOKHOVICH
446   6656   -2   -2  
23 Sergey RYBIN
Igor BEKESEVICH
440   6362   -3   -7  
24 Anna GULEVICH
Elena KHONICHEVA
432   6315   -24    
25 Yury VINOGRADOV
Vladimir SAMOKHIN
431   6715   -7   -12  
26 Maxim SALMIN
Andrey GONIAYKIN
429   6310   -19   -2  
27 Vladimir REKUNOV
Dmitry ROGOV
428   7209   -18   -4  
28 Pavel GOMEROV
Michael LITMAN
419   6703   -26   -5  
29 Konstantin DEREVYANKO
Alexey CHUMAKOV
417   6762   -23   -4  
30 Anatoly GUDKOV
Sergey VOLKOV
410   6571   -45   -2  
31 Svetlana CHUBAROVA
Anatoly RADOKHLEB
406   6698   -43   -1  
32 Alexander RISKIN
Leonid BIZER
403   6320   -51   -2  
33 Alexey KOSTIN
Michael KRAVCHENKO
401   6118   -46   -3  
34 Jacob BERESLAVSKY
Alexander FAYUSTOV
395   6048   -54    
35 Olga GALAKTIONOVA
Sergey STOLBOVSKY
388   6131   -70    
36 Michael BAKAL
Pavel VOROBEY
387   6580   -62   -1  
37 Natalia ZHENOVA
Alexey KONDRASHENKO
371   6536   -80   -7  
38 Svetlana ZENKEVICH
Anastasia MITYAGINA
355   6288   -96    
39 Vladimir MININ
Alexandra NIKITINA
351   5899   -99    
40 Tatiana NOKHAEVA
Tatiana TAZENKOVA
302   6233   -153    


Scoring and results by Anton Osipov© 2011 for SLAVA CUP.