SESSION 1 SESSION 2 AFTER SESSION 2 SESSION 3 TOTAL


Bridge Festival "Minsk Cup 2015"
Open Pairs IMP Tournament
Sports Complex "Chizhovka-Arena", September 13, 2015.
CUMULATIVE AFTER SESSION  3
 

IMPs

pairs pairs 30 boards

IMPs

rk name1 name2 # MPs ses1 ses2 ses3
1
Mikhail Chorny
Mikhail Valfson
401 86.0 29.0 33.0 24.0
2
Aleksandr Kosarev
Aleksandr Malygin
302 67.0 25.0 -1.0 43.0
3
Petro Karlykov
Boris Shukhmeister
504 65.0 43.0 13.0 9.0
4
Alexander Nekhoroshev
Vyacheslav Unzhakov
403 35.0 8.0 -8.0 35.0
5
Victor Lipnickiy
Alexandr Prokopenko
701 35.0 11.0 2.0 22.0
6
Apolinary Kowalski
Vitas Vainikonis
104 35.0 5.0 10.0 20.0
7
Vadim Basalyga
Oleg Gradovsky
301 33.0 23.0 -2.0 12.0
8
Sergey Kolyadenko
Rodion Kovalchuk
604 31.0 28.0 -11.0 14.0
9
Ihar Kravchenko
Sergey Poletaev
501 29.0 6.0 22.0 1.0
10
Jury Bileychik
Siarhei Ramanovich
601 29.0 5.0 24.0 0.0
11
Yuliy Chumak
Oleg Rovyshin
404 28.0 24.0 -21.0 25.0
12
Dmitry Rogov
Pavel Vorobei
702 28.0 18.0 1.0 9.0
13
Siargei Bychkou
Yauheni Chayeuski
904 25.0 -3.0 -4.0 32.0
14
Irina Azarova
Dmitry Mitsura
505 25.0 28.0 8.0 -11.0
15
Ihar Radziukevich
Aleh Tsimakhovich
101 21.0 32.0 7.0 -18.0
16
Valentina Akademova
Vadim Druts
202 20.0 6.0 8.0 6.0
17
Oleg Kazantsev
Eugeny Rudakov
402 16.0 1.0 4.0 11.0
18
Aliaksandr Ananich
Andrey Egorov
303 15.0 -20.0 42.0 -7.0
19
Tatjana Bulavitskaya
Mikhail Toprover
704 9.0 2.0 -14.0 21.0
20
Aliaksandr Korzun
Andrej Sotnikau
201 7.0 -11.0 4.0 14.0
21
Tetyana Danylyuk
Volodymyr Danylyuk
804 6.0 28.0 11.0 -33.0
22
Olga Pavlushko
Elena Rudakova
502 -1.0 -15.0 7.0 7.0
23
Larysa Kuzniatsova
Nataliya Koshcheyeva
605 -3.0 7.0 -3.0 -7.0
24
Alexander Kotov
Vladimir Kendysh
405 -4.0 -15.0 10.0 1.0
25
Andrei Kavalenka
Vitaliy Lupinovich
503 -9.0 4.0 -3.0 -10.0
26
Natalia Lipaj
Liudmila Snytsina
705 -11.0 -4.0 -5.0 -2.0
27
Oksana Churakova
Margarita Nikitenko
805 -11.0 -7.0 7.0 -11.0
28
Aleksandr Chistsiakov
Arkadiy Kostukevich
903 -16.0 -3.0 11.0 -24.0
29
Valery Konstantsinov
Alexandr Novik
603 -18.0 -9.0 -8.0 -1.0
30
Ilya Feranchuk
Vitaliy Zhylko
803 -19.0 14.0 -13.0 -20.0
31
Valentina Sidortseva
Euheny Filipovich
205 -25.0 -38.0 16.0 -3.0
32
Igor Kovalkov
Evgeny Vikanov
102 -25.0 -9.0 1.0 -17.0
33
Elena Shokhan
Pavel Klebanovich
204 -27.0 -11.0 -20.0 4.0
34
Pavel Basiniuk
Yauheni Hardzei
105 -29.0 -17.0 -14.0 2.0
35
Servet Bilgin
Zafer Bilgin
802 -29.0 -38.0 21.0 -12.0
36
Sveta Akulich
Yury Scherbeach
902 -32.0 -19.0 -15.0 2.0
37
Alla Khina
Dmitry Prosandeev
901 -36.0 -11.0 -24.0 -1.0
38
Ludmila Vodukova
Grigory Khayutin
203 -36.0 -12.0 -14.0 -10.0
39
Volodymyr Dragan
Volodymyr Porkhun
304 -36.0 -16.0 -6.0 -14.0
40
Olga Bytskevitch
Igor Bytskevich
703 -38.0 -4.0 -2.0 -32.0
41
Anatoly Ivanov
Andrey Kiselev
602 -52.0 -18.0 -17.0 -17.0
42
Sergey Belko
Dmitry Kamlyuk
103 -63.0 -24.0 -25.0 -14.0
43
Alexei Bytskevich
Stanislav Karbanovich
305 -65.0 -23.0 -12.0 -30.0