Butler of round 6   sa, 22 feb. 2014

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

     DLR: W        VUL: None
  753 
  42 
  106 
  KJ10752 
 KQJ10 8 9
 KJ10 A7653
 J97432 AKQ8
 -- A96
  A8642 
  Q98 
  5 
  Q843 
Makeable tricks for each denomination and each hand
under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 1 5 1 1 7 E 12 8 12 12 6
S 1 5 1 1 7 W 12 8 12 12 6
minimax = 6NT E, -990
 
BRD: 8 DLR: W VUL: None dtm = -920 IMPs
NS EW CONTR DECL LEAD RES SCORE NS EW
103 203 5 W 3 +1 -420  11  -11 
102 202 4 E 5 +2 -480  10  -10 
302 402 6 W J = -920 
104 204 6 W 3 = -920 
301 401 6 W 4 = -920 
101 201 6 W 3 = -920 
303 403 6 E 10 = -920 
304 404 6 W K = -920