Butler of round 5   sa, 22 feb. 2014

1 2 3 4 5 6 25 26 27 28 29 30 31 32

     DLR: N        VUL: None
  K104 
  Q876 
  A1092 
  K5 
 973 1 AJ652
 53 AJ4
 KJ64 53
 J1063 742
  Q8 
  K1092 
  Q87 
  AQ98 
Makeable tricks for each denomination and each hand
under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 9 7 10 9 9 E 3 6 3 3 4
S 9 7 10 9 9 W 3 6 3 3 4
minimax = 4 S, +420
 
BRD: 1 DLR: N VUL: None dtm = 60 IMPs
NS EW CONTR DECL LEAD RES SCORE NS EW
102 202 4 N 5 =    +420 -8 
302 402 4 N 4 =    +420 -8 
101 201 3NT N 5 =    +400 -8 
301 401 4 N A -1 -50  -3 
103 203 4 N 5 -1 -50  -3 
303 403 4 N 5 -1 -50  -3 
104 204 4 N 7 -1 -50  -3 
304 404 4 S 3 -1 -50  -3