"NN-CUP ONLINE-2020 (Goulash Patton by Gladysh)"

STAGE 1 ROUND ROBIN IN GROUPS

BBO, Monday Wednesday, 4 6 May, 19:00 CET


Results of round:
 
BUTLER
 
Boards of round:

Ranking after round  12

rk gr team VPs IMPs
1 A
We will bury you
Handley-Pritchard B., Hydes A., Paske T., Sasek T., Stanicic O., Townsend T.
161.07 177
2 A
Real
Brink S., Churlin I., Drijver B., Gladysh E., Kholomeev V., Krasnosselski M., Madala A.
134.46 50
3 A
Ukraine
Chumak Y., Dragan V., Nemcev A., Rovyshyn O., Rybnikov G.
115.59 -31
4 A
Eurobridge
Carrasco G., Chetrit E., Goded F., Goded G., Lantaron L.
68.88 -196
 
1 B
Estonia
Karpov M., Maripuu J., Sester S., Tenn M.
145.11 108
2 B
Bridgescanner
Araszkiewicz K., Arlovich A., Kotorowicz K., Matushko G., Orlov S., Rudakov E., Vainikonis E.
134.03 70
3 B
Dumbo
Birman A., Dumbovich M., Szabo C., Winkler G.
131.39 48
4 B
Stoichkov
Bavchine I., Gomerov P., Osaulenko O., Semenov I., Sliva V.
69.47 -226
 
1 C
Vitas
Dubinin A., Hoftaniska T., Khokhlov Y., Knap A., Kowalski A., Malinowski A., Vainikonis V., Zatorski P., Zia
149.41 116
2 C
Sweden +
Bilde D., Hult S., Novak K., Palma A., Rimstedt M., Rimstedt O., Stokka A., Wrang F.
129.17 44
3 C
Symptom
Andreev Y., Perekhrest K., Prokhorov D., Tatarkin V., Ulanovsky L., Voronov A.
114.68 -22
4 C
Diamonds
Johansen L., Kirillova O., Macura M., Marchenko N., Nokhaeva T., Tazenkova T.
88.14 -132