Кафедра Вкуса. <Золотой Четверг> Парный турнир (IMP) #7

Парный турнир # 22i15.   чт, 15 сен. 2022 г.

PAIR # 206      Пенчева Ирина - Кашубский Андрей

BRD POS CONTR LEAD RES SCORE
(For NS)
IMPs
(For YOU)
  # OPPONENTS
1
NS
3NT E
-400  0,00    103 Марченко Наталья - Кириллова Ольга
2
NS
1NT W
+2  -150  -1,00    103 Марченко Наталья - Кириллова Ольга
3
EW
3 S
+2     +200 4,00    110 Николаева Ольга - Дмитриева Ольга
4
EW
3 W
+1  -130  5,00    110 Николаева Ольга - Дмитриева Ольга
5
NS
6 E
-1       +50 5,00    104 Виноградова Наталья - Бирюков Алексей
6
NS
4 E
-2     +200 -2,00    104 Виноградова Наталья - Бирюков Алексей
7
EW
4 N
+2     +680 -1,00    111 Злотов Александр - Резанов Сергей
8
EW
1NT S
+1     +120 -4,00    111 Злотов Александр - Резанов Сергей
9
EW
2 S
   +110 1,00    114 Джиоева Елена - Рябоконь Алена
10
EW
3NT E
+1  -630  6,00    114 Джиоева Елена - Рябоконь Алена
11
EW
5 S
-3  -150  -6,00    106 Степаненко Нина - Юматов Константин
12
EW
3NT W
-400  8,00    106 Степаненко Нина - Юматов Константин
13
EW
1NT N
     +90 3,00    113 Бозюков Артем - Зубов Всеволод
14
EW
7 S
 +1510 -2,00    113 Бозюков Артем - Зубов Всеволод
15
EW
3NT W
-400  -1,00    107 Кондрашенко Алексей - Ляндин Валерий
16
EW
2NT W
-2     +200 -4,00    107 Кондрашенко Алексей - Ляндин Валерий
17
NS
4 E
-420  -1,00    101 Громов Андрей - Гулевич Анна
18
NS
5 xS
-2  -500  -9,00    101 Громов Андрей - Гулевич Анна
19
EW
3 xN
-3  -500  5,00    108 Аникин Константин - Мастеренко Борис
20
EW
4 xS
   +790 -12,00    108 Аникин Константин - Мастеренко Борис
21
NS
3NT W
+3  -490  3,00    102 Поташева Алена - Поташев Максим
22
NS
4 xS
-3  -500  -9,00    102 Поташева Алена - Поташев Максим
23
EW
3 S
+1     +170 6,00    109 Могучева Анна - Майтова Юлия
24
EW
5 N
   +400 -5,00    109 Могучева Анна - Майтова Юлия
Adjusted SCORE:0,0 IMPs  
TOTAL:-11,00 IMPs