Кафедра Вкуса. Sirius Work-off. Парный турнир (IMP)

Парный турнир # 22e19.   чт, 19 мая 2022 г.

PAIR # 203      Пастух Олег - Кучеренко Алина

BRD POS CONTR LEAD RES SCORE
(For NS)
IMPs
(For YOU)
  # OPPONENTS
1
NS
3NT S
   +400 0,00    206 Шувалова Анастасия - Джиоева Елена
2
NS
3NT S
+2     +660 0,00    206 Шувалова Анастасия - Джиоева Елена
3
NS
3NT W
-1     +100 6,00    206 Шувалова Анастасия - Джиоева Елена
4
EW
4 N
-1  -100  9,00    106 Аникин Константин - Мастеренко Борис
5
EW
2 W
-1       +50 -9,00    106 Аникин Константин - Мастеренко Борис
6
EW
4 W
-620  0,00    106 Аникин Константин - Мастеренко Борис
7
EW
1NT W
-90  5,00    103 Кулакова Ирина - Могучева Анна
8
EW
3NT N
-3  -150  -4,00    103 Кулакова Ирина - Могучева Анна
9
EW
N
    A-/A+ 2,00    103 Кулакова Ирина - Могучева Анна
10
EW
3NT E
+1  -630  11,00    101 Фирсова Ольга - Орлов Сергей
11
EW
2 E
-1       +50 -2,00    101 Фирсова Ольга - Орлов Сергей
12
EW
2 E
10  +1  -140  0,00    101 Фирсова Ольга - Орлов Сергей
13
NS
4 W
-1     +100 1,00    204 Зубов Всеволод - Шевченко Елена
14
NS
3NT W
-1       +50 0,00    204 Зубов Всеволод - Шевченко Елена
15
NS
4 S
10  -1  -100  0,00    204 Зубов Всеволод - Шевченко Елена
16
NOT PLAYED    
17
NOT PLAYED    
18
NOT PLAYED    
19
EW
4 E
-620  0,00    202 Юматов Константин - Степаненко Нина
20
EW
2 E
+3  -150  0,00    202 Юматов Константин - Степаненко Нина
21
EW
3 W
-3     +150 -2,00    202 Юматов Константин - Степаненко Нина
22
NS
2 E
-110  0,00    102 Абачиева Ольга - Вихрова Зинаида
23
NS
1NT N
     +90 4,00    102 Абачиева Ольга - Вихрова Зинаида
24
NS
3NT N
   +400 5,00    102 Абачиева Ольга - Вихрова Зинаида
Adjusted SCORE:0,0 IMPs  
TOTAL:29,70 IMPs