XXIII Микстовый парный чемпионат России
Швейцарка: 20 туров по 4 сдачи
Звенигород, 24 - 25 марта 2018 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 8 - EW
Никитина Александра
Гусев Вячеслав
1 4 N =   +420 -22.9   4   -11.4   44.28 44.28   36  
2 3 W -1   +50 -6.2   38
3 1NT W +3 -180   16.6   83
4 1NT N +1   +120 1.0   52
2 18 - NS
Вахранева Елизавета
Биткин Игорь
5 3x N =   +670 22.0   94   52.4   76.20 60.24   10  
6 2 W -2   +200 23.9   98
7 4 S =   +620 20.0   90
8 2 N -3 -150   -13.5   23
3 5 - EW
Бодренкова Светлана
Рогов Дмитрий
9 4 W -1   +100 -4.0   42   23.0   61.50 60.66   7  
10 3x W = -730   25.0   100
11 5x S -1 -100   -1.0   48
12 4 W = -420   3.0   56
4 4 - NS
Громова Виктория
Матушко Георгий
13 3NT E = -600   -22.0   6   -42.0   29.00 52.75   19  
14 4 E = -420   -9.0   32
15 1NT S +3   +180 -9.0   32
16 4x S -1 -100   -2.0   46
5 10 - NS
Федотова Наталья
Корнилов Петр
17 3NT N +2   +460 20.0   90   32.0   66.00 55.40   11  
18 4 S +1   +650 1.0   52
19 5 N =   +450 -1.0   48
20 6 N +1   +1460 12.0   74
6 6 - NS
Стефанова Анна
Рапопорт Вадим
21 3NT E -4   +200 23.0   96   -39.4   30.28 51.21   21  
22 2 N -4 -200   -25.0   0
23 4x W = -790   -22.9   4
24 3NT W +3 -490   -14.6   21
7 11 - EW
Осипова Екатерина
Осипов Антон
25 5 S -1 -50   -3.0   44   -18.2   40.88 49.73   27  
26 3NT E -1   +100 -17.0   16
27 3NT S -1 -50   8.0   66
28 3 E -1   +50 -6.2   38
8 14 - NS
Королева Анастасия
Кузьмин Андрей
29 2NT E +3 -210   6.0   62   15.0   57.50 50.71   22  
30 2 E = -110   -1.0   48
31 4x W -4   +800 25.0   100
32 1NT E +1 -120   -15.0   20
9 11 - EW
Монакова Мария
Шуднев Андрей
1 6 N -1 -50   17.0   84   -1.0   49.50 50.57   23  
2 3NT E +1 -430   3.0   56
3 1NT N +1   +120 0.0   50
4 4 E +1 -650   -21.0   8
10 12 - NS
Хоничева Елена
Кузнецов Дмитрий
5 3 W = -110   -1.0   48 -2.5   -41.5   29.25 48.44   31  
6 5 S -1 -50   -1.0   48
7 4 N +1   +650 -17.0   16
8 2 E +1 -140   -20.0   10
11 16 - EW
Тазенкова Татьяна
Сно Евгений
9 4x N =   +510 -24.0   2 -2.5   -14.5   42.75 47.92   35  
10 1NT E -1   +100 13.0   76
11 3NT W +2 -460   16.0   82
12 3NT N +1   +630 -17.0   16
12 17 - EW
Зенкевич Светлана
Рекунов Владимир
13 3 E -3   +300 -12.0   26   -31.0   34.50 46.80   37  
14 3NT E +3 -490   0.0   50
15 2 W -1   +50 -22.0   6
16 5 W -2   +200 3.0   56
13 18 - EW
Герасимова Марина
Розенблюм Михаил
17 5 E = -450   14.0   78 -2.5   33.5   66.75 48.34   34  
18 6 E = -920   16.0   82
19 2 N =   +110 -2.0   46
20 2 S +2   +170 8.0   66
14 15 - EW
Василькова Ирина
Ляндин Валерий
21 4 S +1   +650 -5.2   40   16.0   58.00 49.03   29  
22 2 N =   +110 6.2   62
23 3 N -1 -100   -10.0   30
24 2 W +2 -170   25.0   100
15 16 - NS
Миронова Анастасия
Миронов Сергей
25 3NT W -2   +200 2.0   54 -2.5   26.5   63.25 49.98   27  
26 1NT S +2   +150 -1.0   48
27 4 N -1 -50   5.0   60
28 2 E -1   +50 23.0   96
16 14 - NS
Рыскина Наталья
Рыскин Александр
29 1NT N +1   +120 -13.0   24   -55.5   22.25 48.24   34  
30 3 N -2 -100   -20.0   10
31 3NT N -1 -100   -16.0   18
32 3 E = -140   -6.5   37
17 15 - NS
Академова Валентина
Зайцев Алексей
1 3NT W -1   +50 0.0   50   4.0   52.00 48.46   33  
2 5 N =   +650 -3.0   44
3 2 E +1 -140   -14.0   22
4 4 W -1   +100 21.0   92
18 15 - EW
Кужель Ксения
Костин Алексей
5 3 W -1   +50 3.0   56   6.6   53.30 48.73   32  
6 4 N =   +420 -12.0   26
7 2 N =   +110 5.2   60
8 3NT S -1 -50   10.4   71
19 18 - NS
Кулик Ирина
Бирюков Алексей
9 4 N =   +130 -18.0   14   -31.0   34.50 47.98   37  
10 3NT N +1   +630 -16.0   18
11 4x W +1 -690   -18.0   14
12 2NT W = -120   21.0   92
20 21 - NS
Женова Наталья
Бакал Михаил
13 3NT E -4   +400 15.0   80   20.0   60.00 48.58   33  
14 4 S +1   +450 -4.0   42
15 3 S -1 -100   -10.0   30
16 1NT W +1 -120   19.0   88